Entrada principal  Lichen (líquens)  Buscador del web Família Megasporaceae

Megasporàcies? - Megasporáceas?
 
Megasporaceae
  Aspicilia calcarea
  Aspicilia contorta
  Aspicilia coronata
  Aspicilia hispida
  *Aspicilia sp.
  Lobothallia radiosa (aff.)
  Megaspora verrucosa
  Melaspilea bagliettoana
 
         
Megasporaceae        
Aspicilia calcarea (L.) Mudd Aspicilia aff. contorta ssp. hoffmanniana Aspicilia coronata (Massal.) B. de Lesd. Aspicilia hispida Mereschk. Aspicilia sp.
Aspicilia calcarea [8] Aspicilia contorta [2]* Aspicilia coronata (cites BdB C.Val.) Aspicilia hispida (cites BdB C.Val.) *Aspicilia sp.
         
aff. Lobothallia radiosa Megaspora verrucosa    
Lobothallia radiosa (aff.) Megaspora verrucosa ssp. mutabilis (cites BdB C.Val.) Melaspilea bagliettoana (cites BdB C.Val.)    
         

© OCB dels Ports