Entrada principal  Fenòmens atmosfèrics  Buscador del web Litometeors: calitja

Calitja, fum i pols - Calima, humo y polvo
           
  *LITOMETEORS O METEORS DE POLS, a confirmar:  
           
Inversión térmica          
"Inversión térmica"          
           

© OCB dels Ports