Entrada principal  Hàbitats i impactes  Buscador del web Impactes: aire contaminat

Contaminació de l'aire - Contaminación del aire
           
  IMPACTES AMBIENTALS / IMPACTOS AMBIENTALES  
  CONTAMINACIÓ / CONTAMINACIÓN  
           
Atmosfera / Atmósfera
           
Central térmica Central térmica Central térmica      
"Central térmica" "Central térmica" "Central térmica"      
           
           

© OCB dels Ports