Entrada principal  Hàbitats i impactes  Buscador del web Impactes: spp. exòtiques

Introducció d'espècies exòtiques - Introducción de especies exóticas
           
  IMPACTES AMBIENTALS / IMPACTOS AMBIENTALES  
  Introducció d'espècies exòtiques  
           
           
  Introduccions de Flora  
           
Ailanthus altissima Ailanthus altissima Ailanthus altissima Ailanthus altissima    
Ailanthus altissima (en Forcall) Ailanthus altissima (en Forcall) Ailanthus altissima (en Forcall) Ailanthus altissima (en Forcall)    
           

© OCB dels Ports